0A INT 0A C - IRQ2 - LPT2 (PC), VERTICAL RETRACE INTERRUPT (EGA,VGA)
0A INT 0A C - IRQ2 - Tandy 1000-series HARD DISK
0A INT 0A - IRQ2 - ROLAND MPU MIDI INTERFACE
0A INT 0A CP - CPU-generated (80286+) - INVALID TASK STATE SEGMENT