2FD800 INT 2F U - Novell NetWare Lite - CLIENT.EXE - INSTALLATION CHECK
2FD856 INT 2F U - Novell NetWare Lite v1.1 - SERVER - "VNWLSERV_INIT" - GET ???
2FD880 INT 2F U - Novell NetWare Lite v1.0+ - SERVER - INSTALLATION CHECK
2FD8C0 INT 2F U - Novell NLCACHE,NWCACHE - INSTALLATION CHECK